کنگان نیوز _ عبدالصمد بحرینی

اولین پایگاه خبری شهرستان کنگان _ کنگان نیوز

تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور


مخالفان مذاکره با آمریکا در هنگام خروج روحانی از فرودگاه جلوی خودرو وی را گرفتند و با شعار مرگ بر آمریکا مانع از حرکت آن شدند، در این برخورد اعتراضی یکی از مخالفان کفش خود را به سمت خودروی رئیس جمهور پرتاب کرد.
به گزارش مهر، حسن روحانی پس از بازگشت از سفر نیویورک در فرودگاه مهرآباد تهران در محوطه بیرونی پاویون ریاست جمهوری با استقبال جمعی از جوانان حامی مواضع هیات ایرانی در نیویورک مواجه شد که برای ورود او حلقه انسانی تشکیل دادند و گوسفند قربانی کردند.
رئیس جمهور در پاسخ به ابراز احساسات و شعار های حامیان خود با تکان دادن دست و از پنجره باز خودرو از آنان تشکر کرد که هوادارن به شعار روحانی روحانی تشکر تشکر و صل علی محمد بوی بهشتی آمد از اوحمایت کردند.
 روحانی پس از گذشتن از حلقه هوارادان در حالی که مخالفان وی در حال اقامه نماز بودند قصد عبور از مسیر کنار آنان را داشت که ناگهان مخالفان با ایستادن جلوی ماشین رئیس جمهور مانع از حرکت شدند و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.
در این هنگام یکی از مخالفان کفش خود را به شمت خودرو روحانی پرتاب کرد که به کسی اصابت نکرد.
بر اساس این گزارش در حالی که مخالفان مانع عبور ماشین رئیس جمهور شدند نیروی انتظامی تلاش کرد راه را برای عبور رئیس جمهور باز کند و در این میان چندین نفر جلوی ماشین به زمین خوردند که با هدایت نیروی انتظامی و توقف ماشین رئیس جمهور حادثه ای پیش نیامد.
در پایان ماشین رئیس جمهور به همراه تیم همراهان و حراست از فرودگاه خارج شدند. پیش از ظهر امروز حدود ۱۰۰ نفر از مخالفان مواضع و مذاکرات روحانی از بسیج دانشجویی در فرودگاه مهرآباد تهران حضور یافته بودند. تجمع حامیان مواضع روحانی نیز از همین تعداد جوان و دانشجو در فرودگاه تشکیل شده بود.
لحظات مراسم استقبال مردمی از رئیس جمهور را عطا کناره عکاس خبرگزاری فرانسه، یونس خانی و سجاد پاداش عکاسان مهر، مهدی موذن عکاس ایرنا، حامد ملک پور از تسنیم و همت خواهی از ایسنا عکاسی کرده اند.
85920 375 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85923 985 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85924 714 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85921 230 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85917 146 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85918 797 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85919 411 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85965 455 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85983 535 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85922 605 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85968 804 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85944 483 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85945 186 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85946 712 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85947 808 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85948 863 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85949 946 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85950 270 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85951 228 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85952 568 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85953 522 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85954 119 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85955 403 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85956 800 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85957 976 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85958 687 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85959 914 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85960 400 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85961 179 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85962 273 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور
85963 964 پرتاب کفش به سوی روحانی+ تصاویر موافقان و مخالفان در استقبال از رئیس جمهور

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ساعت 6:44  توسط کنگان نیوز عبدالصمد بحرینی  |